turtle logo

Veelgestelde vragen

 • Wat is Toucheguy?
  • Een eenmansbedrijf voor vertalingen, taallessen en fotografie.
 • Welke diensten levert Toucheguy?
  • We vertalen literatuur, documenten, websites, software (lokalisatie), onder bepaalde voorwaarden ook ondertiteling en transcriptie. We leveren geen beëdigde vertalingen en verzorgen geen simultaanvertalingen.
  • We verzorgen individuele taallessen, online of in persoon.
  • U kunt door ons gemaakte foto’s kopen en gebruiken.
 • Waar vindt u onze foto's?
  • Sinds januari 2017 posten we foto's gemaakt door Guy op de site 500px.com. Ze zijn ingedeeld in verschillende 'galerijen'.
  • Als u dat wenst, kunt u de foto's via 500px.com kopen.
 • In welke talen werkt Toucheguy?
  • We vertalen uit en naar volgende talen: Nederlands, Portugees, Engels, Frans, Spaans en Deens.
  • Taallessen worden gegeven in het Portugees, Engels, Frans en Spaans.
 • U wil een nieuwe taal leren, uw taalkennis opfrissen?
  • Stuur ons een e-mail met uw taalplannen: welke taal u wil leren, of u al bekend bent met deze taal, of u binnen afzienbare tijd op reis gaat of verhuist naar dat taalgebied,...
  • We contacteren u voor een afspraak voor een gesprek. De lessen zullen met Skype, Facetime of gelijkaardig gebeuren.
 • U hebt een vertaling nodig. Hoe gaat u te werk?
  • Stuur ons het bestand per e-mail, geef de taal/talen op waarin u de tekst vertaald wilt zien en eventueel de beoogde afleverdatum van de vertaling. We beantwoorden uw aanvraag met een offerte, met prijzen voor een normale en een snelle aflevering.
  • Als u een document op papier hebt, kunt u het ons op eigen risico per post opsturen (best een goed bruikbare fotokopie), of een pdf ervan maken en die e-mailen.
  • Als het om een website gaat, stuurt u de link met opgave van wat precies vertaald dient te worden, maar u kunt uw webmaster ook om tekstbestanden vragen met de webinhoud.
 • Hoe snel stuurt Toucheguy u een offerte en wat kost het opmaken van een offerte?
  • We sturen u in principe binnen de 24 uur een offerte.
  • De offerte is gratis en vrijblijvend.
 • In welk bestandsformaat wensen wij uw materiaal ontvangen?
  • Het makkelijkst te gebruiken zijn tekstformaten (odt, doc/docx, rtf, txt), eventueel ook werkbladformaten (ods, xls/xlsx), liever geen powerpointpresentaties (odp of ppt).
  • Printklare bestanden (pdf) zijn ook bruikbaar, liefst als ze terug te brengen zijn tot een tekst- of werkbladformaat (dus liever niet op basis van fotokopieën).
  • Voor moeilijk leesbaar/digitaliseerbaar bronmateriaal kunnen bijkomende kosten gerekend worden.
 • Waarom vraagt Toucheguy vertaalhulp- en referentiemateriaal?
  • Elk bedrijf en elke vereniging heeft zijn eigen terminologie en woordenschat. U zult het wel belangrijk vinden dat in het vertaald materiaal dezelfde namen en begrippen gehanteerd worden die u in uw eerdere teksten al gebruikte. Ons bespaart het een hoop moeite en u krijgt een vertaling die naadloos aansluit op de teksten die u al in omloop heeft. Daarom vragen we u ons woordenlijsten, glossaria, eerdere vertalingen en ander referentiemateriaal te bezorgen voor we aan de vertaling beginnen.
 • Gebruikt Toucheguy computerondersteund vertalen en CAT-tools?
  • Nee, onder meer omdat we geloven dat vertalen geen 1-op-1 werk is, elk woord of begrip kan verschillend vertaald worden naargelang de context. Bovendien bestaan er niet veel CAT-tools voor Apple-computers.
  • We gebruiken soms CafeTran Espresso en werken eventueel wel met Memsource.
 • Wat bepaalt de prijs van een vertaling?
  • De prijs wordt bepaald door het aantal woorden, de complexiteit van het onderwerp, de techniciteit van de gebruikte taal en de tijd die we krijgen voor de vertaling.
 • Welke betalingswijze kunt u gebruiken en wanneer dient u te betalen?
  • Via banktransfer, TransferWise, in uitzonderlijke gevallen via PayPal.
  • De officiële betalingstermijn in de Europese Unie bedraagt 30 dagen na factuurdatum (Europese Richtlijn 2000/35/EG).
 • Moet u BTW betalen op het geleverde werk?
  • Toucheguy is een btw-plichtige eenmanszaak ingeschreven in het Centrale Virksomhedsregister (CVR), Virk.dk in Denemarken.
  • Op facturen aan bedrijven en privéklanten in Denemarken moet 25% moms (of btw) betaald worden, die Toucheguy doorstort aan het moms-kantoor.
  • Hetzelfde geldt voor privéklanten/eindgebruikers elders in de Europese Unie.
  • Voor facturen aan bedrijven elders in de Europese Unie wordt de btw verlegd en moet het bedrijf in kwestie de btw-plicht in zijn land voldoen.
  • Op facturen voor klanten buiten de Europese Unie wordt geen btw aangerekend.
 • Hebt u nog vragen?
  • Neem contact met ons via e-mail, Skype of telefoon.

bezoek ook onze webpagina's over ons, onze reizen enzovoort

we danken u voor uw keuze